VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

 

SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2019

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA:

18 Czerwca godz. 10:00

Kwalifikacja A. 23

Kwalifikacja T.13

 

18 czerwca godz. 12:00

Kwalifikacja AU.61

 

18 czerwca godz. 14:00

Kwalifikacja AU.62

Kwalifikacja Z.1

Kwalifikacja Z.21

Kwalifikacja A.62

Kwalifikacja MS.01

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Model „d”

 

17 czerwca godz. 09:00

Kwalifikacja A.23

Kwalifikacja T.13

 

17 czerwca godz. 13:00

Kwalifikacja AU.61

Kwalifikacja A.61

 

Model „w”

23 czerwca godz. 16:00

Kwalifikacja Z.01

Kwalifikacja MS.01

 

24 czerwca godz. 08:00

Kwalifikacja MS.01

 

29 czerwca

Kwalifikacja AU.62

godz. 08:00

godz. 12:00

godz. 16:00

 

30 czerwca

Kwalifikacja AU.62; A.62

godz. 12:00

 

01 lipca

Kwalifikacja AU.62

godz. 08:00

godz. 12:00

godz. 16:00