Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzone będą w szkole w terminie 15.12 - 22.12.2020 r.

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych:

egzaminy klasyfikacyjne

 

Egzamin klasyfikacyjny z Biologii, Chemii (G. Leszczyńska) odbędzie się 17.12.2020 r. o godz. 10:00

 

Egzamin klasyfikacyjny z Biologii (M. Hoch) odbędzie się 16.12.2020 r. o godz. 16:00

 

Egzamin klasyfikacyjny z Matematyki oraz Fizyki (p. M. Mazurek) zostanie przeprowadzony na Teamsie w  

dniu 21.12.2020 r.:

Fizyka - godz. 08:50-09:35

Matematyka - godz. 09:40-10:25

 

Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu Wychowanie fizyczne dla uczniów nieklasyfikowanych z uwagi na reżim

sanitarny odbędzie się w drugim półroczu. Dokładna data zostanie ustalona w terminie późniejszym.