Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu  obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2023 r. 7 marca 2023 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu

 

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w  poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny. Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2023 r. 7 marca 2023 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu

 

Więcej szczegółów pod poniższym linkiem:

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_4685Procedura%20op%c5%82ata%20maturalna%202023.pdf.pdf