VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

DYREKTOR SZKOŁY – ppłk mgr DANUTA AUGUSTYNIAK

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ

 

 

mgr Anatol Banasik- chemia kosmetyczna

mgr Cupryś Dorota-  kosmetologia

p. Czapiewska Katarzyna – zabiegi pielęgnacyjne i upiększające

mgr Eychler Piotr- wizaż, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające oka

mgr Galicka Grażyna- bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr Grabarczyk Eliza- podstawy działalności gospodarczej, podstawy działalności usługowej

mgr Henning-Kozub Elżbieta- podstawy anatomii człowieka

mgr Kołakowski Aleksander – chemia kosmetyczna

mgr Mędrzycka Wanda - dermatologia, podstawy żywienia człowieka

mgr Mroczek Barbara- język angielski

mgr Nowacka Anna- podstawy anatomii człowieka

mgr Pisarska Beata- technologia informatyczna

mgr Przygoda Agnieszka- kosmetologia

mgr  Stępniak Aldona- zabiegi pielęgnacyjne i upiększające

mgr Wolska Alicja- fizykoterapia

mgr Aleksandra Zwalińska – fizykoterapia

 

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ

Technik elektroradiolog

 

mgr Galicka Grażyna – pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

mgr Jankowska Karolina – zarys psychologii

mgr Koprowicz Andrzej – działalność gospodarcza  w ochronie zdrowia

mgr Barbara Mroczek – język angielski

mgr Nowacka Anna- zarys anatomii, fizjologii i patologii,

mgr Obińska-Stachowiak Anna- fizyka i aparatura w elektroradiologii, elektroradiologia, anatomia radiologiczna

mgr Słapek Agnieszka – język migowy

mgr Zielińska Agata – diagnostyka i terapia w elektroradiologii

 

Technik dentystyczny

mgr Gamrat Małgorzata – materiały i technologie w technice dentystycznej; teoria techniki dentystycznej; teoria ortodoncji

mgr Henning – Kozub Elżbieta – anatomia

mgr Andrzej Koprowicz -  organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej

mgr Pisarska Beata - informatyka

mgr Słapek Agnieszka – język migowy

mgr Trześniewska Weronika – pracownia techniki dentystycznej, modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej; pracownia techniki ortodontycznej; wykonywanie wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji

prof. dr hab. Stanisław Urbański – podstawy etyki zawodowej

 

Technik masażysta

mgr Monika Burnicka – fizykoterapia

mgr Galicka Grażyna- bezpieczeństwo i higiena pracy; pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

mgr Jankowska Karolina – podstawy psychologii i socjologii

mgr Koprowicz Andrzej – podstawy działalności gospodarczej

mgr Mroczek Barbara – język angielski

mgr Nowacka Anna- anatomia z fizjologią

mgr Obińska-Stachowiak Anna – organizacja ochrony zdrowia

mgr Pisarska Beata- informatyka

mgr Wereszczak – Wzorek – fizjoterapia

mgr Wolska Alicja- teoretyczne podstawy masażu, zarys fizjoterapii

mgr Wolska Grażyna – propedeutyka zdrowia; wybrane zagadnienia kliniczne

mgr Aleksandra Zwalińska – pracownia masażu; Diagnostyka i systemy ćwiczeń w masażu medycznym; metodyka masażu sportowego; metodyka masażu sportowego; metodyka masażu kosmet. i profilaktycznego; organizacja i stosowanie masażu leczniczego