Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Komunikat dotyczący wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku

szkolnym 2022/2023 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacji

sumy punktów.

 

 

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3832