Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                                                        

KWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

Zawód: Technik hotelarstwa 422402

 

Czesne:

kurs trwający 1,5 roku - 150 zł za miesiąc

 

Nauka na kursie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

  • HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • HGT.06 - Realizacja usług w recepcji

 

W czasie kursu hotelarskiego kursanci uczą się m.in: planowania i realizacji usług w recepcji, obsługi konsumenta, podstaw

hotelarstwa oraz marketingu usług hotelarskich. 

 

Absolwent kursu hotelarskiego posiada zarówno umiejętności dotyczące planowania i realizacji usług w recepcji, jak i obsługi gości, ma także informacje dotyczące podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe.

 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

  • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin i posiadają wykształcenie średnie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po uzupełnieniu wykształcenia. Wraz z dyplomem uczestnik kursu otrzymuje suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

Ramowy plan kursu hotelarstwa:

 
 
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25,
516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/r/pt1zkST6Dq
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.