Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 
                                                     
 
 
KWALIFIKACYJNY  KURS ZAWODOWY - 1,5 roku ( 3 semestry)

Zawód: Technik Obsługi Turystycznej  422103
 

Czesne:

kurs trwający 1,5 roku - 150 zł za miesiąc

 
Nauka na kursie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:
  • HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 

 

W czasie kursów Obsługi Turystycznej kursanci uczą się m.in.: podstaw turystyki, organizacji imprez i usług turystycznych,marketingu, a także zasad

zarządzania biurem turystycznym, biurem podróży oraz prowadzenia własnej działalności

gospodarczej.

 

Kurs przygotowuje do profesjonalnego i kompleksowego wykonywania najbardziej popularnych usług w turystyce.

 

Możesz zostać rezydentem biur podróży w ciekawym zakątku świata lub przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych.

 

 

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe.

 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

  • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin i posiadają wykształcenie średnie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej po uzupełnieniu wykształcenia. Wraz z dyplomem uczestnik kursu otrzymuje suplement w języku angielskim i polskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

 

 

Ramowy plan kursu obsługi turystycznej:

 

 
Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 
 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25,
516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/r/pt1zkST6Dq
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.