VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek blisko 1000 uczniów, słuchaczy i studentów. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, chemiczną oraz zawodowe (kosmetyczną, wizażu i fryzjerską). Sale lekcyjne zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych, dlatego w zależności od wybranej szkoły można u nas uczyć się: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego. Uczniowie liceum i technikum (dla młodzieży i dorosłych) oraz Policealnej Szkoły Zawodowej nie płacą czesnego. Studenci i słuchacze pozostałych szkół mogą wnosić opłatę za naukę nawet w kilku ratach. Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Umożliwiamy również naukę w systemie indywidualnym. Nabór do wszystkich szkół prowadzony jest w sposób ciągły.

W Szkołach Beaty Mydłowskiej przy ul. Kaleńskiej 3 funkcjonują:
 • Liceum ogólnokształcące (dla młodzieży)
 • Liceum ogólnokształcące (dla dorosłych)
 • Technikum Fryzjerskie
 • Technikum Handlowe
 • Technikum Obsługi Turystycznej
 • Technikum Kelnerskie
 • Technikum Hotelarskie
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna
 • Policealna Szkoła Zawodowa
 • Policealna Szkoła Medyczna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
W naszej ofercie edukacyjnej są również kursy zawodowe. Reforma oświaty wprowadziła nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzimy w tym systemie kurs fryzjerski. Ponadto zamierzamy zorganizować kurs makijażu (nie zaliczany do kwalifikacyjnego systemu zawodowego).

Wszystkim naszym absolwentom szkół średnich zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole lub Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.

Licea i technika dla młodzieży jak również dla dorosłych mają uprawnienia szkół publicznych oraz uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, są wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty m.st. Warszawy.