tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

KADRA LICEUM I TECHNIKUM

mgr Augustyniak-Chojecka Marzena – biologia

mgr Badache Małgorzata - język hiszpański

mgr Bieżuński Andrzej - BHP; edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Błońska – Gutkowska Maria – geografia

mgr Bojara Łukasz - przedmioty zawodowe w logistyce

dr Bojarski Jarosław - matematyka

mgr Borysiuk Dorota - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Buchman Lech - język polski

mgr Butkiewicz Michalina - język polski; język polski dla obcokrajowców

mgr Chalhoub Anna - historia

mgr Chądzyński Andrzej - administrowanie systemami operacyjnymi; montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowej

mgr Długosz Artur - przedmioty informatyczne

mgr Drozdowska-Żurawska Iwona - chemia; biologia

mgr Dziergowski Jarosław - przedmioty informatyczne

mgr Firkowicz Wioleta - język rosyjski

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy przedsiębiorczości; zarządzanie i marketing; podstawy działalności gospodarczej

mgr Gwara Janusz – język niemiecki

mgr Janz Izabela - język angielski

mgr Komarnicka Joanna - usługi żywieniowe w hotelarstwie; obsługa gościa w recepcji; wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych; technologia gastronomiczna

mgr Kordek Dorota – przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (praktyczne)

mgr Kowalczyk-Rumak Emilia - wiedza o społeczeństwie

mgr Król Krystyna – przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (teoretyczne)

mgr Kuśmierski Piotr - filozofia

mgr Leszczyńska Genowefa – biologia; chemia

mgr Maliszewska Hanna - język angielski

dr Mazurek Mariusz – chemia, fizyka

mgr Milczarek Wiesława - język rosyjski

mgr Mirkiewicz Michał - geografia; język angielski; przedmioty turystyczne; przedmioty hotelarskie

mgr Misztela-Nazir Dorota - informatyka; przygotowanie stanowiska komputerowego

mgr Neumann Ewa - pracownia technologii gastronomicznej; zasady żywienia człowieka; technologia gastronomiczna; wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych; podstawy gastronomii

mgr Noskowski Zbigniew – historia

mgr Nowak Marian - matematyka

mgr Obrycki Andrzej – wiedza o społeczeństwie; historia; historia i teraźniejszość

mgr Owczarek Teresa – język angielski

mgr Paszkiewicz Jolanta – religia

mgr Pieciuk Jan - wychowanie fizyczne

mgr Rybarczyk Ryszard - historia i teraźniejszość

 mgr Siedlanowski Robert - wychowanie fizyczne

mgr Skorupska Anna - sprzedaż imprez i usług turystycznych; organizacja imprez turystycznych

mgr Struczak Jerzy - język angielski

mgr Szeląg Roman - urządzenia techniki komputerowej; przygotowanie stanowiska komputerowego

mgr Toma Magdalena - język polski

mgr Turowska Joanna - geografia

mgr Urbański Piotr - geografia turystyczna; sprzedaż imprez i usług turystycznych; rezerwacja imprez i usług turystycznych; organizacja imprez i usług turystycznych

mgr Wach Anna - język angielski zawodowy

mgr Wocial Aleksandra - język polski; język polski dla obcokrajowców

dr Wróbel Iwona - język polski

mgr Żardecki Marcin - wychowanie fizyczne

 

KADRA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

mgr Bieżuński Andrzej - informatyka

mgr Błońska – Gutkowska Maria – geografia

mgr Bojara Łukasz - historia; wiedza o społeczeństwie

mgr Drozdowska-Żurawska Iwona - biologia; chemia

mgr Glinka Małgorzata – historia

mgr Górecka Iwona – język angielski

mgr Kołynicz Grażyna – język angielski

mgr Koprowicz Andrzej- podstawy przedsiębiorczości; biznes i zarządzanie

mgr Łochowska-Kuś Agnieszka - historia i teraźniejszość

mgr Krystyna Mazurek - język polski

dr Mazurek Mariusz - fizyka

mgr Pałabus Paweł – matematyka

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY KOSMETYCZNEJ

mgr Bieżuński Andrzej - bezpieczeństwo i higiena pracy; komunikacja społeczna

mgr Drozdowska-Żurawska Iwona - podstawy anatomii i fizjologii

mgr Durajczyk Beata - podstawy dermatologii

mgr Eychler Piotr – pracownia makijażu i stylizacji

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy marketingu

mgr Komarnicka Joanna - podstawy zdrowego żywienia

mgr Kowańska Małgorzata - podstawy fizykoterapii, pracownia fizykoterapii

dr Mazurek Mariusz - preparatyka kosmetyczna

mgr Mroczek Barbara – język angielski w kosmetyce

mgr Nowacka Anna – podstawy anatomii i fizjologii

mgr  Stępniak Aldona – pracownia kosmetyki twarzy; pracownia kosmetyki ciała, dłoni i stóp

mgr Wolska Grażyna - pierwsza pomoc przedmedyczna

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ

 Technik elektroradiolog

mgr Bieżuński Andrzej - bezpieczeństwo i higiena pracy; komunikacja interpersonalna; pracownia technologii informatycznej

mgr Kołynicz Grażyna - język angielski zawodowy

mgr Koprowicz Andrzej – działalność gospodarcza  w ochronie zdrowia

mgr Łoboda Sara - pracownia anatomii radiologicznej; anatomia, fizjologia i patologia człowieka

dr Mazurek Mariusz – fizyka i aparatura w elektroradiologii

mgr Mroczek Barbara – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia, fizjologia i patologia człowieka; pracownia anatomii radiologicznej

mgr Obińska-Stachowiak Anna - diagnostyka obrazowa; diagnostyka elektromedyczna; pracownia anatomii radiologicznej; ochrona radiologiczna

mgr Opioła Ewelina - język migowy

mgr Pieciuk Jan - wychowanie fizyczne

mgr Wolska Grażyna - pracownia I pomocy przedlekarskiej; zdrowie publiczne

mgr Zielińska Agata - radioterapia; diagnostyka obrazowa

mgr Zieliński Mikołaj – pracownia diagnostyki obrazowej; pracownia diagnostyki elektromedycznej

 

Technik dentystyczny

mgr Bieżuński Andrzej - podstawy psychologii i etyki zawodowej

tech. lic. Danuta Łubian – materiały i technologie w technice dentystycznej; technika dentystyczna; modelarstwo dentystyczne; pracownia techniki dentystycznej; pracownia techniki ortodontycznej; modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej; podstawy projektowania cyfrowego; ortodoncja

mgr Mroczek Barbara – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia

mgr Opioła Ewelina - język migowy

mgr Pieciuk Jan - wychowanie fizyczne

mgr Wolska Grażyna – ochrona i promocja zdrowia; pierwsza pomoc

 

Technik masażysta 

mgr Andrzej Bieżuński – BHP i pierwsza pomoc; komunikacja interpersonalna

mgr Monika Burnicka – pracownia masażu; pracownia fizjoterapii; teoria masażu

mgr Grabarczyk Eliza - podstawy przedsiębiorczości

mgr Koprowicz Andrzej – podstawy działalności gospodarczej,

mgr Kowańska Małgorzata – teoria masażu; pracownia masażu; podstawy fizjoterapii; pracownia fizjoterapii

mgr Mroczek Barbara – język angielski zawodowy

mgr Nowacka Anna – anatomia i fizjologia

mgr Opioła Ewelina - język migowy

mgr Wolska Grażyna – zdrowie publiczne; wybrane zagadnienia kliniczne

 

Technik usług kosmetycznych

mgr Bieżuński Andrzej – bezpieczeństwo i higiena pracy; komunikacja społeczna

mgr Długosz Artur – informatyka w kosmetyce

mgr Eychler Piotr – pracownia makijażu i stylizacji

mgr Galicka Grażyna - pierwsza pomoc przedmedyczna; podstawy dermatologii

mgr Grabarczyk Eliza – podstawy marketingu

mgr Komarnicka Joanna - podstawy zdrowego żywienia

mgr Kowańska Małgorzata – podstawy anatomii i fizjologii; podstawy fizykoterapii; pracownia fizykoterapii

dr Mazurek Mariusz - preparatyka kosmetyczna

mgr Mroczek Barbara – język angielski w kosmetyce

mgr Stępniak Aldona – pracownia kosmetyki twarzy; pracownia kosmetyki ciała, dłoni i stóp; kosmetologia

 

KADRA POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

mgr Bieżuński Andrzej – bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji

mgr Grabarczyk Eliza – Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

mgr Koprowicz Andrzej - podstawy prawa finansowego

mgr Kołynicz Grażyna – język angielski zawodowy; organizacja pracy biurowej; pracownia pracy biurowej

 

KADRA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO - KURS FRYZJERSKI

mgr Bartoszek Magdalena - przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (teoretyczne)

mgr Bieżuński Andrzej - BHP

mgr Kołynicz Grażyna - język angielski zawodowy

mgr Koprowicz Andrzej - podstawy działalności gospodarczej

mgr Kordek Dorota – przedmioty zawodowe we fryzjerstwie (praktyczne)