tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Dokumenty Szkoły:

 

Statut szkoły

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Statut Technikum

Statut Technikum Obsługi Turystycznej

Statut Technikum Hotelarskiego

Statut Technikum Zawodowego

 

Statut Policealnej Szkoły Medycznej

Statut Policealnej Szkoły Medycznej

 

Statut Policealnej Szkoły Kosmetycznej

Statut Policealnej Szkoły Kosmetycznej

 

Statut Policealnej Szkoły Zawodowej

Statut Policealnej Szkoły Zawodowej

 

 

Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły
 
 
Plan pracy samorządu uczniowskiego 
 
Plan pracy samorządu uczniowskiego
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy wychowawczo-profilaktyczny

 

Programy nauczania

 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania

 Wewnątrzszkolny system oceniania