Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Rekrutacja cudzoziemców do Liceum i Technikum

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentów/podpisania umowy.

Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć osobiście (w przypadku liceum dla młodzieży oraz technikum – ze względu na to, że kandydaci to osoby niepełnoletnie - z jednym z rodziców lub opiekunem) w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3 wraz z kompletem dokumentów.
 

 

Kandydat do szkoły składa n/w dokumenty:

 1. kopia ważnego paszportu ucznia i rodzica lub karty pobytu (oryginał do wglądu)
 2. kopia ważnej wizy ucznia i rodzica (oryginał do wglądu) lub stempel w paszporcie z datą wjazdu po 24.02.2022 r. - dotyczy cudzoziemców z Ukrainy
 3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru PESEL - dotyczy kandydatów, którym nadano numer PESEL (oryginał do wglądu)
 4. 3 zdjęcia 35×45 mm(podpisane na odwrocie)
 5. świadectwo (ukończenia szkoły podstawowej – 9 klasy w Ukrainie)
 6. dodatek do świadectwa
 7. tłumaczenie dokumentów na język polskich przez przysięgłego
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki – dotyczy Technikum (dostarczone w dniu podpisania umowy lub w terminie 30 dni od daty podpisania umowy – Skierowanie na badania lekarskie można pobrać w zakładce Dokumenty rekrutacyjne lub odebrać w sekretariacie szkoły)
 9. kwestionariusz osobowy wypełniony wspólnie z rodzicem
 10. podanie o przyjęcie do szkoły
 11. podpisanie umowy ze szkołą