Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Rekrutacja cudzoziemców do Szkoły Policealnej

O przyjęciu do szkół policealnych decyduje kolejność złożenia dokumentów/podpisania umowy.

 

Kandydat do szkoły składa n/w dokumenty:

 1. kopia ważnego paszportu słuchacza lub karty pobytu (oryginał do wglądu)
 2. kopia ważnej wizy słuchacza (oryginał do wglądu) lub stempel w paszporcie z datą wjazdu po 24.02.2022 r. - dotyczy cudzoziemców z Ukrainy
 3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru PESEL - dotyczy kandydatów, którym nadano numer PESEL (oryginał do wglądu)
 4. 3 zdjęcia 35×45 mm (podpisane na odwrocie)
 5. atestat
 6. dodatek do atestatu
 7. tłumaczenie dokumentów na język polskich przez przysięgłego
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (dostarczone w dniu podpisania umowy lub w terminie 30 dni od daty podpisania umowy – Skierowanie na badania lekarskie można pobrać w zakładce Dokumenty rekrutacyjne lub odebrać w sekretariacie szkoły)
 9. kwestionariusz osobowy
 10. podanie o przyjęcie do szkoły
 11. podpisanie umowy ze szkołą