VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

O przyjeciu do szkół policealnych Beaty Mydłowskiej decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia do szkół policealnych jest złożenie w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3 kompletu następujących dokumentów:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura),
- 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie),
- ksero dowodu,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki,
- podpisanie umowy (kontraktu) ze szkołą,
- kwestionariusz osobowy - plik do pobrania
- podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania

Wpisowe – 0 zł

NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY TRWA DO 15 WRZEŚNIA, NA SEMESTR LETNI DO 15 MARCA.