VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Chcesz pracować w zawodzie kelnera? Marzysz o tym, aby zostać zatrudnionym w zagranicznej, renomowanej restauracji? To możliwe po ukończeniu kursów kelnerskich. Warszawa jest miastem, w którym prowadzimy tego typu zajęcia dla wszystkich, którzy chcą zdobyć zawód. Niewątpliwie jednym z najważniejszych pracowników restauracji jest właśnie kelner. To on - poprzez swoją prezencję i znajomość menu, jak również sposób podawania dań - stanowi jej wizytówkę. To kelner również dba o to, aby goście czuli się mile i swobodnie. Kursy kelnerskie są świetną okazją do tego, aby nauczyć się kompleksowej obsługi klientów, w tym m.in.:
 • jak przyjmować i rejestrować zamówienia,
 • jak udzielać konsumentom informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania,
 • jak prawidłowo nosić tacę i zbierać naczynia,
 • obsługi gości, w tym również tych, którzy zaliczani są do grona "trudnych",
 • nakrywania do stołu z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia,
 • wykonywania elementów dekoracji,
 • rozliczenia kelnerskiego.
Na prowadzone przez nas kursy kelnerskie w Warszawie składają się m.in. wykłady, ćwiczenia samodzielne i w grupie, odgrywanie różnego rodzaju scenek. Ich ukończenie daje możliwość zatrudnienia w zakładach gastronomicznych na terenie całej Europy, jak również poza jej granicami. Co zyskujesz dzięki naszym kursom kelnerskim? Oto kilka korzyści:
 • zdobywasz praktyczną i niezbędną wiedzę oraz konkretny zawód,
 • rozwijasz się i robisz to, co lubisz,
 • certyfikat, który otrzymasz, może być Twoją kartą przetargową w rozmowach z pracodawcami


Kwalifikacja:
 • T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
 • T.10. Organizacja usług gastronomicznych
Szkolny plan nauczania:

 

LP

 

 

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

I

Efekty kształcenia dla wszystkich zawodów

 

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

2

Podstawy działalności gospodarczej

20

3

Język obcy zawodowy

30

4

Podstawy komunikacji społecznej

20

5

Organizacja pracy zespołu

20

II

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego

 

6

Zasady żywienia

35

7

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

61

8

Maszyny i urządzenia w gastronomii

35

III

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

 

9

Sporządzanie potraw i napojów

133

10

Obsługiwanie gości

134

IV

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.10. Organizacja usług gastronomicznych

 

11

Planowanie usług gastronomicznych

134

12

Rozliczanie usług gastronomicznych

133

 

RAZEM:

775Praktyki zawodowe: 8 tygodni - 320 godzin

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Aby uczestniczyć w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz świadectwo z kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Tytuł kelnera uzyskuje się po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów z 2 kwalifikacji T.9 i T.10 (jeśli ma się średnie wykształcenie).

Osoby, które nie posiadają wykształcenia średniego, a uczestniczą w kursie, mogą jednocześnie uczyć się w szkole średniej.

Wymagane dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • xero dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie
Opłata za kurs – 200 zł miesięcznie