VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej:

 • część pisemny to test, który trwa 60 minut. Składa się z zadań zamkniętych. W każdym z nich znajdują się cztery odpowiedzi do wyboru. We wszystkich pytaniach tylko jedna jest prawidłowa.
 • część praktyczna – trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Technik usług kosmetycznych zdaje kwalifikację:

 • A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – odbywa się pod koniec II semestru
 • A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – odbywa się pod koniec IV semestru

Technik administracji zdaje kwalifikację:

 • A.68.Obsługa klienta w jednostce administracji (A.68.) – odbywa się pod koniec IV semestru

Technik dentystyczny zdaje kwalifikację:

 • Z.17.Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy - odbywa się pod koniec pierwszego semestru V semestru

Technik informatyk zdaje kwalifikację:

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – odbywa się pod koniec II semestru
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – odbywa się pod koniec III semestru
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – odbywa się pod koniec IV semestru

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdaje kwalifikację:

 • Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – odbywa się pod koniec III semestru

Technik ochrony fizycznej osób i mienia zdaje kwalifikację:

 • Z.3. Ochrona osób i mienia – odbywa się pod koniec IV semestru

Technik masażysta zdaje kwalifikację:

 • Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu – odbywa się pod koniec IV semestru

Opiekun medyczny zdaje kwalifikację:

 • Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – odbywa się pod koniec II semestru

Opiekun osoby starszej zdaje kwalifikację:

 • Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną