VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

 

 

Wszyscy uczniowie/słuchacze Szkół Policealnych zgodnie z podstawą programową mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych.. Dokumenty potrzebne do ich odbycia dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Po zakończeniu praktyk uczniowie/słuchacze składają podpisaną umowę o praktyki, raport oraz dzienniczek praktyk w sekretariacie szkoły. Zaliczenie praktyk jest niezbędne do ukończenia szkoły.

 

Technik usług kosmetycznych:

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem. I – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. II – zgodnie z podstawą programową

2

80

sem. III – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. IV – zgodnie z podstawą programową

2

80

Razem

4

160

 

 

 

Technik administracji:

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem. I – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. II – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. III – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. IV – zgodnie z podstawą programową

8

320

Razem

8

320

 

 

 

Technik dentystyczny:

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

Kl. II

sem. II – zgodnie z podstawą programową

2

80

Kl. III

sem. I – zgodnie z podstawą programową

2

80

 

Razem

4

160

 

 

 

Technik informatyk

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem. I – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. II – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. III – zgodnie z podstawą programową

4

160

sem. IV – zgodnie z podstawą programową

 

 

Razem

4

160

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem. I – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. II – zgodnie z podstawą programową

2

80

sem. III – zgodnie z podstawą programową

2

80

Razem

4

160

 

 

 

Technik masażysta

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem. I – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. II – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. III – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. IV – zgodnie z podstawą programową

4

160

Razem

4

160

 

 

 

Opiekun medyczny

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem. I – zgodnie z podstawą programową

2

80

sem. II – zgodnie z podstawą programową

2

80

Razem

4

160

 

 

 

Opiekun osoby starszej

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem. I – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. II – zgodnie z podstawą programową

4

160

sem. III – zgodnie z podstawą programową

 

 

sem. IV – zgodnie z podstawą programową

 

 

Razem

4

160

 

 

 

Technik elektroradiolog:

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

Kl. I

 

 

 

Kl. II

 

 

 

Kl. III

sem. I – zgodnie z podstawą programową

4

160

 

Razem

4

160