tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 
Deklaracje na egzamin zawodowy:
 
technik usług kosmetycznych:
technik masażysta:
technik dentystyczny:
technik elektroradiolog:
technik administracji:
technik usług fryzjerskich:
technik informatyk:
technik obsługi turystycznej:
 
 
 
 

Zasady wydawania dyplomów absolwentom kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po złożeniu wniosku o jego wydanie i przedłożeniu oryginału (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) świadectwa ukończenia szkoły.

Zasady oraz wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej:

 • część pisemny to test, który trwa 60 minut. Składa się z zadań zamkniętych. W każdym z nich znajdują się cztery odpowiedzi do wyboru. We wszystkich pytaniach tylko jedna jest prawidłowa.
 • część praktyczna – trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

 

Technik usług fryzjerskich zdaje egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • AU.21 - Wykonywanie usług fryzjerskich
 • AU.26 - Wykonywanie projektów fryzur

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.21 odbywa się pod koniec II semestru klasy III - dla Technikum 4-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.26 odbywa się pod koniec I semestru klasy IV - dla Technikum 4-letniego

w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich
 • FRK.03 - Projektowanie i wykonywanie fryzur

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.01 odbywa się pod koniec II semestru klasy III - dla Technikum 4-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy IV - dla Technikum 4-letniego

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.01 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację FRK.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik hotelarstwa zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • HGT.03 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06 - Realizacja usług w recepcji

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.03 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.06 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik obsługi turystycznej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • TG.14 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • TG.15 - prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG.14 odbywa się pod koniec II semestru klasy III - dla Technikum 4-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG.15 odbywa się pod koniec I semestru klasy IV - dla Technikum 4-letniego

 

w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystyczych
 • HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Egzamin potwierdzający kwalifikcję HGT.07 odbywa się pod koniec II semestru klasy III - dla Technikum 4-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.08 odbywa się pod koniec I smestru klasy IV - dla Technikum 4-letniego

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.07 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwoerdzający kwalifikację HGT.08 odbywa suę pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik informatyk zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci - dla Technikum 4-letniego
 • EE 09 -  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych - dla Technikum 4-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.08 odbywa się pod koniec II semestru klasy III - dla Technikum 4-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.09 odbywa się pod koniec I semestru klasy IV - dla Technikum 4-letniego

 w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.02 odbywa się pod koniec II semestru klasy III - dla Technikum 4-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy IV - dla Technikum 4-letniego

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.02 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację INF.03 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Technik handlowiec zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 •  HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży
 •  HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych

Egzamin potwierdzający kwalifikację HAN.01 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV

Egzamin potwierdzający kwalifikację HAN.02 odbywa się pod koniec I semestru klasy V

 

Kelner zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.01 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV


SZKOŁY POLICEALNE i KURSY

Technik usług kosmetycznych zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2017 r.:
 • AU.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - odbywa się pod koniec II semestru 
 • AU.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp -odbywa się pod koniec IV semestru 

w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • FRK.04 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych - odbywa się pod koniec IV semestru

 

Technik elektroradiolog zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2017 r.:

 • MS.19 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii - odbywa się pod koniec V semestru

w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • MED.08 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

 

Technik dentystyczny zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2017 r.:

 • MS.15 -Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy - odbywa się pod koniec V semestru

 w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • MED.06 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej , ortodoncji oraz epitez twarz - odbywa się pod koniec V semestru

 

Technik masażysta zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2017 r.:

 • MS.01 - Świadczenie usług w zakresie masażu – odbywa się pod koniec IV semestru
w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • MED.10 - Świadczenie usług w zakresie masażu - odbywa się pod koniec IV semestru

 

Technik administracji zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2019 r.

 • EKA.01 - Obsługa klienta w jednostkach administracji - odbywa sie pod koniec IV semestru

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2017 r.:
 • MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - odbywa się pod koniec III semestru

Opiekun medyczny zdaje kwalifikację:
 
w/g podstawy programowej z 2019 r.:
 • MED.03 - Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – odbywa się pod koniec II semestru

 

Opiekun osoby starszej zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2019 r.:

 • SPO.02 -  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru

 

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną.