tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 

                                   

 

Czesne 0 zł

Nauka na kierunku technik BHP trwa 1,5 roku (3 semestry).

System stacjonarny - 3 dni w tygodniu

System weekendowy - sobota, niedziela


Za sukcesem wielu firm czy organizacji cały czas stoi człowiek. Dlatego tak ważny jest efektowny i właściwy rozwój pracowników w bezpiecznych warunkach. Technik BHP to część oferty, jaką proponuje nasza szkoła w Warszawie. Przygotowany przez naszych specjalistów program nauki obejmuje różne zagadnienia m.in. z zakresu przepisów prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziedzina, jaką jest BHP, łączy w sobie m.in. medycynę pracy, ekonomikę pracy, ergonomię i inne. Technik BHP poznaje zbiór zasad, które dotyczą bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Jakie zadania może wykonywać docelowo technik BHP:
 • przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy bieżące analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny obowiązywać w danym zakładzie oraz podsuwa propozycje usunięcia występujących zagrożeń (np. doradzanie w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej),
 • bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr,
 • kontroluje, czy dana osoba może pracować na określonym stanowisku, czy też nie,
 • w sprawach BHP prowadzi współpracę ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników ze służbą pracowniczą, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu,
 • prowadzi szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników
 
Technik BHP może ponadto znaleźć zatrudnienie w małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach lub firmach, które zajmują się prowadzeniem szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ze względu na wielki nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach, technik BHP to zawód, w którym warto się szkolić. Jeśli zależy Ci na podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu kompetencji - technik BHP to oferta dla Ciebie!
 
 
 
 Program nauczania technik bhp
 
Kształcenie teoretyczne
 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Kształcenie praktyczne

 • Pracownia komunikacji interpersonalnej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa 160 godzin

 

Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika

    bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

 • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhplub
 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:
 • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 
Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/pmVCyq2YFb
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.