tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                                             

 • podbudowa szkoły podstawowej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 5-letni okres nauki;
 • opłata za czesne 150 zł miesięcznie.

 

Nauka w Technikum to szansa na rozpoczęcie nowej drogi edukacyjnej oraz początek kariery zawodowej dla osób o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach.

  

Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształci przyszłych pracowników sektora turystyki. Kończy się egzaminem zawodowym, a także możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego, co umożliwia kontynuowanie edukacji w szkole wyższej. Technikum obsługi turystycznej to idealna propozycja dla osób, które interesują się planowaniem i organizowaniem imprez oraz turystyki. Wśród przedmiotów nauczania znaleźć można takie jak: zajęcia z podstaw turystyki, geografii turystycznej, organizacja imprez i usług turystycznych, marketing usług turystycznych itp. Absolwent technikum to osoba wszechstronnie wykształcona, która może pracować zarówno w kraju, jak i poza granicami. Warszawa, Europa, świat – wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji oraz marzeń absolwenta. Poza przedmiotami zawodowymi uczniowie technikum obsługi turystycznej mają zajęcia z języków obcych, które prowadzone są w małych grupach ułatwiających przyswajanie wiedzy oraz skupionych na tym, by uczyć mówienia. Nauka odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze w trybie dziennym (od poniedziałku do piątku).

 

Nauka w szkole kończy się:

egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

Od roku szkolnego 2019/2020 kwalifikacje zmieniają nazwę 

 • HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystyczych
 • HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.07 odbywa się pod koniec II semestru klasy IV - dla Technikum 5-letniego

Egzamin potwierdzający kwalifikację HGT.08 odbywa się pod koniec I semestru klasy V - dla Technikum 5-letniego

 

Języki obce: język angielski,

Język drugi do wyboru: język hiszpański, język rosyjski

Szkolny plan nauczania - Szkoła podstawowa

 

 

Przedmioty zawodowe:                                                                           

 • Podstawy turystyki;
 • Marketing usług turystycznych;
 • Geografia turystyczna;
 • Organizacja imprez i usług turystycznych.

 

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski

 

Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania działalności turystycznej;
 • organizowania imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

 

Absolwent naszej szkoły może ubiegać się o pracę w:

 • biurze turystycznym,
 • hotelu, restauracji, agroturystyce,
 • punkcie informacji turystycznej,
 • urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją
 • turystyki
 • ponadto absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/LcctNmp8Wx

Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.