Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SZKOLE

 

Od 18 stycznia br. nauka w Szkołach Beaty Mydłowskiej (dziennych oraz zaocznych) prowadzona będzie w formie hybrydowej.

 

Zajęcia obejmujące kształcenie praktyczne dla słuchaczy szkół policealnych będą odbywać się w szkole (stacjonarnie),

natomiast zajęcia z przedmiotów ogólnych w sposób zdalny na platformie TEAMS. 

 

Zajęcia obejmujące kształcenie praktyczne dla uczniów szkół dziennych (technikum) będą odbywać się częściowo w

szkole (stacjonarnie) oraz częściowo zdalnie, natomiast zajęcia z przedmiotów ogólnych w sposób zdalny na platformie

TEAMS. Szczegółowe informacje oraz plany w dzienniku elektronicznym LIBRUS

 

Słuchaczy oraz uczniów realizujących zajęcia praktyczne w szkole prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

 

Podstawa prawna:

 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·  www.gov.pl