VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Australia to najmniejszy kontynent, położony w dużej odległości od pozostałych lądów.
Nazwa Australia odnosząca się do kontynentu pochodzi od określenia Terra Australis, jakie używali Europejczycy aż do połowy XVIII w. Jest to określenie łacińskie i znaczy: terra - ziemia, australis - południowa.