tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                                                                                                          


   

   Właściciel szkoły - Dyrektor Generalny

    dr Beata Mydłowska,

    dr nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika

                                  

 

 Autorka wielu publikacji naukowych w dziedzinach pedagogiki, edukacji i wychowania, kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kształcenia zawodowego.

Pedagog z wieloletnim letnim stażem pracy w edukacji.

Przez cały okres swej pracy zawodowej odznaczała się dużym zaangażowaniem w pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Pracę w szkolnictwie rozpoczęła w roku 1986 r. w Szkole Podstawowej, jako nauczyciel języka polskiego oraz nauczania początkowego i kontynuowała ją przez okres 12 lat. W 1999 r. założyła prywatną Policealną Szkołę Kosmetyczną dla Dorosłych. W kolejnych latach, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym, otworzyła szereg szkół średnich dla młodzieży i dla dorosłych. Widząc potrzebę kształcenia wyższego, w roku 2009 założyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości - dziś nosi ona nazwę Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie.

Dr Beata Mydłowska dba o pozytywny wizerunek szkół i ich rozwój oraz dostosowanie do wymogów reformy oświaty, potrzeb rynku oraz indywidualnych możliwości ucznia.

Prywatnie mama 3 dzieci.


 

 

        

 

Dyrektor szkoły

ppłk mgr Danuta Augustyniak

mgr pedagogiki specjalnej

 

Absolwentka

  • Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – studia magisterskie
  • Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – studia podyplomowe – zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Szkoły Oficerskiej Służby Więziennej W Kaliszu – obecnie stopień podpułkownika / w stanie spoczynku/

W latach 2014- 2016 Członkini zespołu opiniodawczo-doradczego Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Premiera RP.

Współautorka podręcznika „Nie - dla przemocy” cz. 1 „Przemoc domowa”, cz 2 „Przemoc w pracy”

Współautorka i pomysłodawczyni innowacyjnego programu antyprzemocowego „Mundur nie chroni przed przemocą”.

Organizatorka warsztatów „NIE dla przemocy w mundurze" dla kadry zarządzającej mających na celu: ukształtowanie właściwej świadomości i wzmocnienie postaw przełożonych służących wsparciu i pomocy osobie, która doświadcza lub jest sprawcą przemocy w rodzinie,

Przez 32 lata związana ze Służbą Więzienną na różnych stanowiskach zarówno w jednostkach penitencjarnych jak i w kadrze zarządczej i kontrolnej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. W latach 2010 – 2011 była Doradcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a w latach 2011 – 2016 Zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego, gdzie między innymi nadzorowała funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Do jej kompetencji należało, tworzenie właściwych warunków kształcenia i nauczania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osadzonych; organizacja i nadzór nad działalnością resocjalizacyjną, koordynacja programów resocjalizacyjnych sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej. W latach 2011 – 2016 Redaktor Naczelny gazety – „Głos Białołęki”

Jej życiowe credo to szacunek do drugiego człowieka.

Często cytuje słowa Jana Jakuba Rousseau „ człowiek z natury jest dobry”

Prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pracownik administracji - Praktyki zawodowe

mgr Olga Dowbysz

mgr turystyki i rekreacji

 

Absolwentka:

  • Małopolskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Dietla w Krakowie - studia podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Placówką Oświatową
  • Wyższej Szkoły w Gdańsku - Ateneum - Studia Podyplomowe - Pedagogiczne Studia dla Nauczycieli
  • Szkoły Głównej Turystyki w Warszawie - Studia Magisterskie - turystyka i Rekreacja
  • Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomi i Turystyki w Warszawie - Studia Licencjackie - Hotelarstwo i Gastronomia

Przez wiele lat w ramach własnej działalności gospodarczej zarządzała, organizowała i odpowiadała za prawidłowe funkcjonowanie pensjonatu, restauracji oraz kuchni.  

Od 2012 roku związana z kształceniem młodzieży w szkołach średnich. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w dziedzinie turystyki, hotelarstwa, gastronomii, dietetyki i żywienia.

W ramach zajmowanego stanowiska odpowiedzialna za organizację i ocenę praktyk zawodowych uczniów Szkół Beaty Mydłowskiej.

Jej zamiłowania to turystyka, gotowanie, kuchnia bałkańska i polska oraz zdrowa żywność.