Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                         

Czesne 0 zł

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa 2 lata (4 semestry).

System stacjonarny - weekendowy

 

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych. Zabiegi powyższe wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Należą do nich:

 • wstępne badania diagnostyczne;
 • higienizacja pacjentów;
 • dobieranie środków do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej.

 

Higienistka stomatologiczna wykonuje także zabiegi takie jak:

 • piaskowanie;
 • polerowanie;
 • skalingi nad- i pod-dziąsłowe;
 • lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej;
 • impregnacje zębów mlecznych u dzieci;
 • dopasowywanie wypełnień do zgryzu;
 • wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

 

Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych. Zawód wymaga wysokiej kultury osobistej, sprawności manualnej, spostrzegawczości, dokładności i samodzielności w realizacji zadań zawodowych.

Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w gabinetach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Stosuje przepisy prawa dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej. Sporządza dokumentację elektroniczną wykonanych badań radiologicznych w gabinecie dentystycznym oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów.

 
Program nauczania
 
Kształcenie teoretyczne
 • BHP z elementami ergonomii                                                                                                     
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu życia
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej. Prowadzenie dokumentacji
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej
 • Profilaktyka w stomatologii

 

Kształcenie praktyczne

 • Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej. Posługiwanie się aparaturą.
 • Pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • Pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych
 • Materiały i leki w stomatologii
 • Pracownia organizacji gabinetu stomatologicznego. Współpraca higienistki stomatologicznej z lekarzem
 • Technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym

 

Praktyka zawodowa 210 godzin                                                                                                                       

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • Gabinety dentystyczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Prywatne gabinety stomatologiczne;
 • Poradnie i kliniki dentystyczne.

 

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • MED.02 – Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna
 • MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/pmVCyq2YFb 

Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.