Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Przypominamy, iż do dnia 08.02.2021 r. należy złożyć ostateczną deklarację maturalną. 

 

Informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku

przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Wszystkie osoby, które złożyły już deklarację maturalną – do szkoły macierzystej lub do OKE (ze względu na likwidacje szkoły

macierzystej) – mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych.

  • w szkole macierzystej – do 8 lutego 2021,
  • w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – do 15 stycznia 2021.

 

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu

egzaminów.