VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Nasza placówka oferuje m.in. przygotowanie do takiego zawodu jak technik BHP. Działamy na zasadzie podbudowy szkoły dającej wykształcenie średnie. Słuchaczy kształcimy w systemie stacjonarnym i zaocznym. Okres nauki wynosi 1,5 roku, czyli 3 semestry.

Za sukcesem wielu firm czy organizacji cały czas stoi człowiek. Dlatego tak ważny jest efektowny i właściwy rozwój pracowników w bezpiecznych warunkach. Technik BHP to część oferty, jaką proponuje nasza szkoła w Warszawie. Przygotowany przez naszych specjalistów program nauki obejmuje różne zagadnienia m.in. z zakresu przepisów prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziedzina, jaką jest BHP, łączy w sobie m.in. medycynę pracy, ekonomikę pracy, ergonomię i inne. Technik BHP poznaje zbiór zasad, które dotyczą bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach.

Jakie zadania może wykonywać docelowo technik BHP:
 • przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy bieżące analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny obowiązywać w danym zakładzie oraz podsuwa propozycje usunięcia występujących zagrożeń (np. doradzanie w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej),
 • bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr,
 • kontroluje, czy dana osoba może pracować na określonym stanowisku, czy też nie,
 • w sprawach BHP prowadzi współpracę ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników ze służbą pracowniczą, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu,
 • prowadzi szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników
Osoba, która uzyska tytuł technika BHP, może prowadzić własną działalność gospodarczą, zajmując się świadczeniem usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również pełnić funkcję doradczą lub konsultacyjną dla firm z wielu branż. Technik BHP może ponadto znaleźć zatrudnienie w małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach lub firmach, które zajmują się prowadzeniem szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zarówno w dziedzinie BHP, jak i w każdej innej, którą proponujemy, szkoła oferuje grono najlepszych specjalistów i praktyków w jednym. To osoby, które znają ze swojego doświadczenia specyfikę zawodu technik BHP, co z pewnością jest cenne dla słuchaczy.
Ze względu na wielki nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach, technik BHP to zawód, w którym warto się szkolić. Nasza szkoła z Warszawy dokłada wszelkich starań, aby osoby zainteresowane tym zawodem miały zawsze aktualną wiedzę oraz zyskały jak najlepsze umiejętności. Jeśli zależy Ci na podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu kompetencji - technik BHP to oferta dla Ciebie!
 • podbudowa szkoły dającej wykształcenie średnie;
 • kształcenie w systemie stacjonarnym i zaocznym;
 • 1,5-roczny okres nauki (3 semestry).
Aktualnie za najważniejszy element, od którego uzależnione są sukcesy danej organizacji, coraz częściej uznaje się ludzi, a potrzeba efektywnego i właściwego rozwoju pracowników jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawiają swoim pracownikom, oczekują przede wszystkim obok kwalifikacji zawodowych właściwych umiejętności i kompetencji zarówno w obszarze zawodowym, jak i społecznym. Oczekiwania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to związane z dużą liczbą i małą czytelnością obowiązujących przepisów, procesem kontroli organizacji oraz obowiązkami pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego tak istotnym jest, by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacje i doskonalenia kompetencji.
 
Nauka w szkole BHP kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
 • Z.13. - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 
Ramowy plan nauczania STACJONARNY: otwórz
Ramowy plan nauczania ZAOCZNY: otwórz
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 •  oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk       pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 54 29 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.