tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

                                                             

 

Czesne 0 zł

Nauka na kierunku technik dentystyczny trwa 2,5 roku (5 semestrów).

System dzienny

 
Dynamiczny rozwój branży dentystycznej tylko utwierdza nas w przekonaniu, że taki zawód jak technik dentystyczny jest bardzo dobrym wyborem. Dlatego stworzyliśmy ten kierunek na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie. Czym zajmuje się technik dentystyczny? Protetyka stomatologiczna i ortodoncja to podstawowe działy, w których współpracuje z lekarzem stomatologiem. Oprócz tego ma do czynienia z innymi obszarami stomatologii: stomatologią zachowawczą, stomatologią wieku rozwojowego i chirurgią stomatologiczną. Leczenie protetyczne i ortodontyczne, poza diagnozą, ustaleniem planu leczenia oraz wykonywaniem różnego rodzaju czynności klinicznych, wymaga również wykonawstwa konstrukcji protetycznych i ortodontycznych w warunkach laboratoryjnych. A to już rola dobrze wyszkolonego technika dentystycznego. Zakres jego kompetencji zawodowych obejmuje samodzielnie przygotowywanie uzupełnień protetycznych, szczękowo-ortopedycznych i twarzowo-szczękowych m.in. z akrylu, ceramiki, metalu, które zleca mu lekarz dentysta. Ponadto jego pomoc często potrzebna jest także w leczeniu chirurgicznym.
 
 
Technik dentystyczny to zawód specyficzny. Wymaga:                                                                            
 • odpowiednich predyspozycji i uzdolnień manualnych,
 • cierpliwości i precyzji,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • ciągłego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych w związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii protetycznych.
Coraz więcej osób przywiązuje uwagę do wyglądu zewnętrznego, w tym pięknego uśmiechu i idealnego uzębienia. To automatycznie przekłada się na rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Warto też pamiętać, że wady zgryzu, których jest niemało, leczy się już częściej i w coraz młodszym wieku - to również dobrze rokuje dla technika dentystycznego. Poza tym wzrasta ilość osób w podeszłym wieku, co oznacza, że zwiększa się automatycznie zapotrzebowanie na rozwój profilaktyki i leczenia ortodontycznego oraz wykonawstwo uzupełnień protetycznych. Tym samym miejsc pracy dla techników dentystycznych nie powinno zabraknąć.
 

 
Branża dentystyczna przeżywa współcześnie dynamiczny rozwój. Wynika to z faktu, iż społeczeństwo nadaje coraz wyższą rangę estetyce wyglądu zewnętrznego, elementem którego jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Poza tym, Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Z drugiej strony, duży odsetek społeczeństwa mającego problem z prawidłowym zgryzem, a dodatkowo wzrost społeczeństwa w podeszłym wieku, powoduje większe zapotrzebowanie na rozwój profilaktyki i leczenia ortodontycznego oraz wykonawstwo uzupełnień protetycznych, a przez to miejsc pracy dla techników dentystycznych.

 
Program nauczania technik dentystyczny
 
Kształcenie teoretyczne                                                              
 • Anatomia                                                                        
 • Materiały i technologie w technice dentystycznej                                     
 • Modelarstwo dentystyczne
 • Technika dentystyczna
 • Ortodoncja
 • Podstawy etyki zawodowej
 • Pierwsza pomoc
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 
 Kształcenie praktyczne
 • Pracownia techniki dentystycznej
 • Pracownia techniki ortodontycznej
 • Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
Praktyka zawodowa 210 godzin 
 
 
Absolwent szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
 • obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej
 
 
Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:
 • MED.06 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej , ortodoncji oraz epitez twarzy

 

Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 
Zdawalność egzaminów - 100 %

 
 
Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online: https://forms.office.com/e/pmVCyq2YFb
 
Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.